De Enk

Zuidlaren

Opdrachtgever Lentis Vastgoed

Duurzaam en belevingsgericht bouwen

De Enk in Zuidlaren is een verpleeghuis waar onder andere mensen verblijven met psychogeriatrische problematiek. Met het oog op zijn bewoners is de nieuwbouw die wij hier hebben gerealiseerd gericht op beleving. Mensen wonen er kleinschalig binnen een groot gebouw. Voor de 115 bewoners zijn er veel faciliteiten. Onder hetzelfde dak vind je een winkel, een fysiotherapeut, een kapsalon en een restaurant. Er zijn daarnaast ontmoetingsruimten en een bibliotheek.

We hebben een gebouw neergezet met veel aandacht voor duurzaamheid. Zo is er betonkernactivering toegepast om het gebouw te koelen en te verwarmen. Zowel gevel als glaswerk hebben een hoge isolatiewaarde. De nieuwbouw is schoonmaakvriendelijk ontworpen, wat gemak oplevert voor de gebruikers.

Bij Hesco Bouw denken we graag mee met onze klant. Door het toepassen van alternatieve dakplaten en prefabfundering konden we De Enk twee maanden eerder opleveren dan gepland.