Europahal

Hoogezand

In Hoogezand-Sappemeer vernieuwt Hesco Bouw voor de gemeente de Europahal. Het werk omvat renovatiewerkzaamheden en er komt een deels nieuw exterieur om de warmte- en geluidsisolatie te verbeteren. Het gebouw wordt aardbevingsbestendig gebouwd.

Maatvoering
Het tekenwerk voor het ontwerp deden wij in samenspraak met de opdrachtgever in eigen huis. We werken daarbij in 3D. Daarmee voorkomen we faalkosten en communiceren we transparanter met onze opdrachtgever. Het voordeel van het zelf ontwerpen is dat we al in het voortraject rekening kunnen houden met de praktische ‘maakbaarheid’. De maatvoering vormde een uitdaging, omdat we tegen een bestaand gebouw aanwerkten, en rekening moesten houden met een bestaande betonfundatie. Door goede voorbereiding en zorgvuldig digitaal meetwerk konden we de maatvoering goed voor elkaar krijgen.

Ruimte door goede voorbereiding
Onze filosofie is erop gericht dat we door een goede voorbereiding in het voortraject, aan de achterzijde winst kunnen behalen. We hanteren daarbij de QRM-methode. Met Quick Response Manufacturing kan de doorlooptijd in de hele keten drastisch worden verkort. Het is een snellere en slimmere manier van werken. Dat kwam ons bij dit project goed van pas, omdat gaande het traject bleek dat er erg veel asbest in het gebouw zat, ook in de spouwmuren. Het kost veel tijd om dat netjes te verwijderen. Omdat we ruimte in de planning hadden, konden we dit oponthoud goed opvangen. En door het werk iets anders te organiseren (deels wel slopen) konden we asbest eerder signaleren. We konden toen sneller schakelen. We zorgden voor goede afstemming met leveranciers en onderaannemers om ook aan die kant tijdverlies te voorkomen.