Kindcentrum Delfzijl-West

Delfzijl

Kindcentrum Delfzijl West wordt voor de gemeente Eemsdelta niet alleen uitgebreid, het huidige gebouw van De Windroos maakt onderdeel uit van het nieuwe Kindcentrum en is meegenomen in het ontwerp. De Windroos wordt daarvoor bouwkundig versterkt.

Met de bouw van het nieuwe Kindcentrum werkt Hesco Bouw mee aan een veilige en kindvriendelijke plek waar de kinderen van de basisscholen en kinderopvang een plek wordt geboden om te leren, te spelen en te groeien.

Het kindcentrum bestaat uit nieuwbouw en een gedeelte bestaande bouw.
– Bestaande bouw: het bestaande gebouw van De Windroos (circa 980 m2 BVO) is integraal onderdeel van Kindcentrum West en dient te worden gerenoveerd en bouwkundig te worden versterkt.
– Nieuwbouw: de nieuwbouw dient aardbevingsbestendig te worden gebouwd en wordt gekoppeld aan het bestaande gebouw van de CBS de Windroos.