Meidoorn en Dol-Fijn

Stadskanaal

De heer Dijkstra: ‘Een goed georganiseerd project met adequate communicatie’

Opdrachtgever Stichting NOVO, Meidoornschool ZMLK, KinderDagCentrum Dol-Fijn

Bouwen voor en met kinderen

Dit gebouw van kinderdagcentrum Meidoorn en de Dol-Fijn-school valt op. De ronde gevel is met mozaïektegels bekleed. Her en der zie je zeer kleurrijke tegels. Deze zijn door de kinderen zelf beschilderd en geglazuurd en samen met ons aangebracht.
Het gebouw is bestemd voor dagopvang van kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. In hetzelfde pand is ruimte voor een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het mozaïek van de buitengevel vind je ook terug rondom het therapiebad. Verder zijn er een gymzaal en een ruimte voor fysiotherapie.

We bouwden in een woonwijk vlakbij een andere school. Om overlast voor de buurt te beperken namen we extra maatregelen op het gebied van verkeer en veiligheid.

Projecten als dit zijn voor de mensen van Hegeman Noord de krenten in de pap. Door een zeer intensief communicatietraject met de gebruikers hebben we dit mooie ontwerp tot leven kunnen brengen.