De Akkers

Heerenveen

Op basis van het Haalbaarheidsonderzoek dat Anteagroup in 2013 heeft verricht naar een Integraal Kindcentrum in de wijk De Akkers, heeft de gemeente Heerenveen besloten tot nieuwbouw van de scholencluster van 3 basisscholen, een kinderopvang, een wijkcentrum en gymlokaal.

De opdrachtgever wil de komende 20 jaar verzekerd zijn van een goed gebouw en functionerende installaties. Bij de aanbesteding is dan ook veel aandacht besteed aan de EMVI-formule waarop de opdracht wordt gegund. Kwaliteit van het ontwerp, lage onderhoudskosten en een energiezuinig gebouw, dat voldoet aan de eis “Frisse Scholen”, vormen hierbij de beoordelingscriteria. Het werk is als UAV-GCpporject gegund aan aannemer Hesco Bouw met Inbo als architect voor het winnende ontwerp.

Een korte impressie: Klik hier

Een uitgebreid artikel uit ‘Bouwen in het Noorden’ Klik hier