Duurzaam Ondernemen

Hesco Bouw ziet duurzaam ondernemen als een pijler voor zijn bestaansrecht. Onze visie en ons beleid zijn erop gericht zo duurzaam mogelijk te werken. We doen onze opdrachtgevers een aantal beloftes:

  • Wij zullen ons gevraagd en ongevraagd zoveel als mogelijk inspannen voor de doelen op het gebied van duurzaamheid, energie-efficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij zullen binnen ons zorgsysteem procedures aanpassen of ontwikkelen zodat de eisen zoals hierboven gesteld in de bedrijfsprocessen opgenomen worden. Elementen worden daardoor meetbaar en “verbeterbaar”.
  • Wij maken het voor derden mogelijk bereikte resultaten op dit gebied in te zien.

Hesco Bouw draagt het duurzaam werken actief uit, zowel intern als extern. We zetten in op een aantal speerpunten:

  • bewustwording, motivatie en betrokkenheid van medewerkers;
  • het bewerkstelligen van goede werkomstandigheden;
  • toepassen van HRM-principes;
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen, gekoppeld aan energie-efficiency en het reduceren van energieverbruik en CO2-uitstoot.

Het doorvoeren van verbetertrajecten heeft een continu en structureel karakter, waar onze gehele organisatie bij betrokken is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen doen wij vanuit de richtlijn ISO 26000, waarbij de basisprincipes People, Planet, Profit als leidraad worden gebruikt.