hegemannoordillustration-qrmbimfilosofie-01-web

Hesco Bouw werkt volgens de quick response manufacturing methodiek (QRM), bouwt slim met BIM en werkt volgens de gecertificeerde ISO 9001/14001 en VCA** systemen. Dat is een hele mondvol. We geven dan ook graag een toelichting:

QRM
QRM is een filosofie en onze manier van werken. Het is een mogelijkheid om het proces te verbeteren door complexe zaken simpel en eenvoudig te houden. Tijd speelt hierin de hoofdrol. Wij denken vooruit, maken analyses van een complex bouwproject. Stellen een eenvoudige flexibele planning op met ruimte voor aanvullende wensen in de uitvoeringsfase. Met als resultaat een gestroomlijnd proces dat inzichtelijk is voor onze samenwerkingspartners en voor u als opdrachtgever.

BIM
Het Bouw Informatie Systeem (BIM) maakt open planningen en communicatie mogelijk. Dit systeem maakt technische dilemma’s inzichtelijk. Zowel voor het bouwteam en zijn onderaannemers als voor opdrachtgever en leveranciers. De gebruikelijke technische struikelblokken worden weggenomen. Wijzigingen die zich voordoen tijdens het project worden op tijd gecommuniceerd en doorgevoerd. Het bouwproject wordt daardoor haalbaarder en realistischer. BIM versoepelt en ondersteunt ons proces met als voordelen:

  • een kwalitatief hoogwaardiger gebouw;
  • minder miscommunicatie;
  • transparante werksystemen;
  • verkorting van het bouwproces.

Naast de besparing in het bouwproces levert onze werkwijze ook minimalisering van de onderhoudskosten op. Door te werken met BIM is in een vroeg stadium te bekijken of het gemaakte ontwerp is opgezet vanuit een beheer- en onderhoudsperspectief.

Risicomanagement
Bij risicomanagement is regeren vooruitzien. De QRM en BIM bouwmethodes verkleinen het risico omdat wij als team werken. Door ervaring en proactief reageren blijven wij problemen een stap voor.

VCA
Hesco Bouw heeft veiligheid op en rondom de bouwplaats hoog in het vaandel. In het kader van proactief risicomanagement en VCA-normen nemen we diverse maatregelen om die de veiligheid te garanderen.

Nazorg
Na oplevering van een gebouw kan het voorkomen dat er door de gebruikers nog onvolkomenheden worden geconstateerd. Ondanks de zorgvuldige manier van werken van iedereen die bij de bouw betrokken was. Hesco Bouw wil hier proactief in handelen. In de onderhoudsperiode na de verhuizing blijven wij in persoonlijk contact met de gebruikers. Ons kwaliteitssysteem voor onderhoud en service is gecertificeerd.